Category: Uncategorized

Green paper

Het green paper bezuinigingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen Greenpaper-bezuinigingen

Read More

Nota algemene rekenkamer

De Algemene Rekenkamer presenteert in deze nota bevindingen ten aanzien van de voorinvesteringen op de UvA. samenvatting-rapport rapport-rekenkamer

Read More

IvI enquête

De OR van de FNWI heeft in maart 2016 een enquête gehouden onder hun medewerkers. Hieruit blijkt dat 49% van het vaste personeel niet wilt verhuizen, en maar 35% wel voor is. Voor de volledige uitslag: Resultaten vast personeel Resultaten tijdelijk personeel

Read More

Concept onderwijsomgeving NU-gebouw

UvAleaks publiceert de concept plannen voor de onderwijsomgeving NU-gebouw De plannen specificeren de visie van de inrichting van het nieuwe NU gebouw op de zuidas. Opvallend is dat de UvA geen enkele keer in de plannen wordt genoemd. Ook vraagt men zich af hoe de diagrammen in het document gelezen dienen te worden.

Read More

Plattegronden FNWI verhuizing

UvAleaks lekt een interne memo van de stuurgroep SRON. In deze memo staat onder andere schematisch weergegeven hoe de ruimte op het Amsterdam Science Park zal worden ingericht als de samenwerkingsplannen op het FNWI doorgaan.

Read More