De Algemene Rekenkamer presenteert in deze nota bevindingen ten aanzien van de voorinvesteringen op de UvA.

samenvatting-rapport

rapport-rekenkamer