UvAleaks publiceert de concept plannen voor de onderwijsomgeving NU-gebouw

De plannen specificeren de visie van de inrichting van het nieuwe NU gebouw op de zuidas. Opvallend is dat de UvA geen enkele keer in de plannen wordt genoemd. Ook vraagt men zich af hoe de diagrammen in het document gelezen dienen te worden.