Convenant verhuizing betafaculteit

Vandaag heeft UvAleaks een convenant van 26 juni 2014 vrijgegeven. Er wordt tussen de Colleges van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) een convenant gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de huisvesting van de bètafaculteiten van UvA en VU. Beide Universiteiten hebben de intentie om in het bètadomein samen te werken en zijn voornemens een gezamenlijke huisvestingskoers te bepalen voor hun Bèta Activiteiten.

Uitgangspunten voor de huisvesting zijn onder andere de eerder bepaalde Koers Huisvestingsprogramma Amsterdam Faculty of Science (AFS) en de AFS propositie (22-12-2012). De verwezenlijking van AFS heeft eerder geen doorgang gekregen, doordat de centrale medezeggenschap van de UvA op 20 december niet heeft ingestemd met de plannen voor een AFS.

Het aangaan van deze kaderstellend afspraken zorgt ervoor dat de samenwerking, zoals afgewezen door de centrale medezeggenschap, alsnog in brede lijnen wordt doorgevoerd.

Documenten

Brief aan GV: Convenant huisvesting bèta-activiteiten

Een brief ter informatie aan de centrale medezeggenschap over kaderstellende afspraken over de huisvesting

Convenant

Huisvestingsconvenant: de afspraken tussen de UvA en VU over de huisvesting van de bèta-activiteiten

Stand van zaken – Samenwerking Bedrijfsvoering UvA-VU

Document wat een stand van zaken geeft betreffende afstemming van financiële afspraken (omtrent huisvesting), de huisvesting, IT en studentzaken.

Bijlage 1 convenant Koers hvp AFS

Bijlage 2 convenant propositie AFS

Bijlage 3 convenant hvp UvA

Bijlage 4 convenant vastgoedportefeuille VU

Bijlage 5 convenant schuiftabel