Samenvoegingen van departementen en opleidingen van de bètafaculteiten van de UvA en VU

Op 22 oktober 2014 heeft UvAleaks documenten vrijgegeven omtrent plannen voor Science in Amsterdam (SiA). SiA is de nieuwe naam voor de samenwerkingsplannen van de bètafaculteiten van UvA en VU. Voor het uitdenken van de samenwerking heeft de decaan kernteams aangesteld en verkenningscommissies zijn vervolgens ingesteld door de kernteams.

Deze langs hiërarchische lijn samengestelde teams en commissies hebben advies uitgebracht om een gezamenlijk departement Earth & Ecology op te richten. Daarnaast moet binnen het domein Earth, Ecology & Evolution het onderwijs op elkaar afgestemd worden. Zo zullen de biologieopleidingen van de UvA en de VU samengevoegd moeten worden volgens de nieuwe plannen, omdat ze een te klein marktaandeel in Nederland hebben.

Daarnaast moet er een gezamenlijk biomedisch VU/UvA departement, CMLS4HH, worden opgericht. Vanaf juli 2015 zullen alle VU en UvA onderzoeks-groepen van het departement in het O|2-gebouw op de Zuid-as gehuisvest moeten worden. De opleiding biomedische wetenschappen zal waarschijnlijk 2 varianten krijgen, met als locatie de Zuidas.

Met deze en eerdere documenten wordt duidelijk dat de UvA en de VU vergaande plannen maken voor het creëren van een gezamenlijk bèta-cluster, SiA. Ondanks dat de medezeggenschap nee heeft gezegd tegen een fusie van de bètafaculteiten gaan de plannen alsnog door. Bovendien wordt een overgroot deel van de academische gemeenschap opnieuw niet betrokken of geraadpleegd bij de totstandkoming van de plannen.

_images/sia.jpg

Documenten

Rapportage Kernteam EE Rapportage van het kernteam Ecology & Evolution.

Rapportage Verkenningscommissie 1 Onderwijs EEE Rapportage van de verkenningscommissie Earth, Ecology & Evolution over het onderwijs in het domein.

Rapportage Kernteam CMLS4HH Rapportage van het kernteam “Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health”.