Rapportage kernteam Neuroscience geeft eenzijdige blik op samenwerking

Op 28 oktober 2014 wordt een document over de intensieve samenwerking op Neuroscience-gebied vrijgegeven door UvAleaks.

Het kernteam Neuroscience lijkt voornamelijk te hebben nagedacht over de meerwaarde van de samenwerking en de algemene beschrijving van de te realiseren samenwerking met de VU. Nadelen van een mogelijke samenwerking worden niet besproken. Bovendien wordt het document ingediend door enkele onderzoekers en is het niet bediscussieerd binnen de afdeling. Uitkomsten van de kernteam zijn dat er eind 2014 de eerste stappen moeten worden gezet voor de oprichting van een gezamenlijk Neuroscience VU-UvA departement en dat er al stappen worden gezet voor gezamenlijke mastertracks en programma’s.

_images/sia.jpg