UvA probeert CAO te omzeilen

UvA weigert tijdelijke aanstellingen om te zetten naar vaste aanstellingen en probeert nieuwe cao te omzeilen.

Op 9 januari 2015 is er een cao-akkoord ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (namens de universiteiten) en de vakbonden.

De cao-partijen constateerden “dat het percentage tijdelijke dienstverbanden onder het wetenschappelijk personeel de afgelopen jaren is toegenomen” en hebben afgesproken dat het aantal flexibele contracten in het onderwijs en onderzoek minder moet worden. Naar aanleiding hiervan is de maximumduur voor tijdelijke aanstellingen verkort van 6 naar 4 jaar (voor aanstellingen na 1 juli 2015). Na het verstrijken van deze 4 jaar dienen de tijdelijke aanstellingen worden omgezet in vaste aanstellingen.

De overeengekomen collectieve arbeidsvoorwaardenregeling vormt ‘beperkingen in de duur van tijdelijke aanstellingen’ voor de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat blijkt uit interne mailwisseling van de UvA, die UvAleaks vandaag vrijgeeft. Alleen al op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) zouden circa 60 aanstellingen moeten worden omgezet in vaste aanstellingen.

De UvA is echter geenszins van plan om de aanstellingen te veranderen in vaste aanstellingen en onderzoekt hoe ze alsnog de nieuwe CAO kan omzeilen. Zo wordt er overwogen om huidige contracten open te breken en opnieuw af te sluiten nog voordat de nieuwe regeling van kracht zou worden.

Documenten

_images/cao.png

English

UvA refuses to convert temporary contracts into permanent contracts and plans to violate Collective Labour Agreement

On 9 January the Association of Cooperating Dutch Universities (on behalf of the universities) and the unions signed have agreed to a new collective labour agreement (CLA).

The different parties concluded that the last couple of years the percentage of temporary contracts has increased (2) and agreed to decrease the amount of flexible contracts in education and research. Hence, the total term of the temporary contracts was shortened form 6 to 4 years (for contract with a start date after 1 July 2015). After the 4 year period the temporary contract is to be converted to a permanent employment contract.

For the University of Amsterdam (UvA) the new CLA poses ‘restrictions on the term and extension of the temporary contracts’. This has been revealed by internal UvA mail conversations, which were released by UvAleaks today. The mail conversation reveals that around 60 temporary contracts would have to be converted at the Faculty of Science alone.

The UvA, however, is in no way planning to convert the contracts. The university is looking into options to retain the temporary contracts and getting around the restrictions of the new CLA. One of the creative solutions the UvA is considering consists of ‘breaking open the current contracts’ (requesting the termination of an employment contract) and to sign a new contract before the new regulation comes into force.