Opstelling bestuur t.o.v. Academische gemeenschap en overig

Op 4 April 2015 lekte UvAleaks een set documenten die samen een beeld schetsen van de instelling die het bestuur van de UvA heeft tegenover inspraak. Het is belangrijk om aan te geven dat veel van de documenten niet gedateerd zijn en dat er mogelijk nieuwere versies bestaan. De pagina’s waarin persoonlijke details worden besproken zijn zoveel mogelijk uit de documenten gefilterd.

Documenten

Concept Profiel 2016 (3 of november)

Profiel 2016 is door Humanities Rally gelekt op 11 november 2014. In dit document werden twee mogelijke plannen besproken. Een volledige Liberal Arts indeling voor de faculteit Geesteswetenschappen en een gedeeltelijke Liberal Arts indeling per nieuw te vormen bachelor schools. In deze concept versie die gedateerd is op 3 november wordt echter alleen gesproken over de tweede indeling. Er staat hier duidelijk dat het faculteitsbestuur enkel en alleen van plan was de bachelor schools te vormen en dat betekent dat een faculteitsbrede Liberal Arts degree is opgezet in het naar buiten gekomen plan om wind uit de zeilen te nemen voor de indeling per bachelor schools. De concessie die na de opkomst van Humanities Rally gedaan is om de faculteitsbrede Liberal Arts degree in de doofpot te stoppen is een bij voorbaat ingecalculeerde strategische zet van het faculteitsbestuur geweest. Hiermee handelden zij niet transparant en tegen de belangen van studenten en docenten.

Concept Profiel 2016 (8 of oktober)

Concept versie van het Profiel 2016 uit oktober.

Het bestuur kan naar aanleiding van het Profiel 2016 van 3 november claimen dat zij de volledige Liberal Arts optie in enkele dagen opgesteld heeft, maar aangezien het faculteitsbestuur al op 8 oktober concepten van dit profiel samengesteld heeft wordt het des te aannemelijker dat deze optie een strategische zet was. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat na minstens een maand aan overleg over een verminderde vorm van liberal arts het bestuur in de laatste week alsnog een volledige versie als een realistische optie is gaan zien.

Email CvB en RvT (van social media)

Een screenshot van een emailconversatie met de Raad van Toezicht (zie onderaan afbeelding). Het blijkt dat het College van Bestuur kan antwoorden op de emails die aan de Raad van Toezicht worden gestuurd omdat ze het secretariaat delen.

Volgens de COR is dit al vaker bestempeld als een probleem maar geeft de Raad van Toezicht aan het zo te willen.

Kostenvergelijking huidig en ISR

Kostenvergelijking tussen de huidige situatie en het plan met IS&R (International Studies & Relations). De eerste kolom geeft aan hoe duur het huidige bachelor onderwijs is op de FGw, bedragen zijn in duizenden en het totaal gaat dus meestal over miljoenen. De tweede kolom geeft aan hoe duur het zal worden als het plan voor IS&R (Profiel 2016) wordt uitgevoerd. We zien dat veel bachelors verdwijnen, in hun plaats worden de taal minoren en IS&R opgericht. De derde kolom geeft het verschil aan, een negatief getal geeft een bezuiniging aan, positief geeft extra kosten aan.

Opvallend is dat het totaal positief uitkomt (bijna 11 miljoen). Zoals er al door het bestuur met de pen is bijgeschreven zou dit negatief moeten zijn of op zijn minst nul. Het lijkt er op dat de verandering een extra tekort van elf miljoen creeërt en geen bezuiniging is.

Het document is niet gedateerd en kan mogelijk ondertussen zijn verbeterd, de vraag is echter of een verschuiving van 20 miljoen (deze extra kosten plus origineel tekort) binnen excel niet eerder als onbehoorlijk bestuur in plaats van als oplossing gezien moet worden.

Conceptbrief FGw aan raden

In de derde en vierde alinea van deze brief wordt aangegeven dat het CvB niet puur op financiën de faculteit wilt inrichten. Vervolgens wordt echter aangegeven dat een bezuiniging wel eerst moet plaatsvinden op de faculteit voordat er op de inhoud gefocust mag worden.

Emails Gerard Nijsten

Meerdere emails van Gerard Nijsten (Directeur Bedrijfsvoering FGw).

Pagina zes is waarschijnlijk het interessantst, de email beschrijft dat de open positie voor “Hoofd Communicatie en Marketing” mogelijk verkeerd begrepen kan worden en hernoemd moet worden naar “Ervaren Communicator bij veranderingen (intern en extern)”.

De rest van de emails geeft een redelijk idee over hoe het bestuur zich opstelt tegenover de faculteit.

Acht maanden rapport (oktober 2014)

Rapportage over de stand van zaken van de faculteit.

In het tweede deel van de eerste pagina wordt beschreven hoe maatregelen als het BSA de uitval in het eerste jaar verhogen en welke andere gevolgen er uit voortvloeien.

Personeelsplan

Verandering in de personeelsopbouw van FGw.

In het midden van pagina vier worden veranderingen beschreven die in maart 2015 uitgevoerd zouden zijn. In de tweede alinea van pagina 6 wordt beschreven hoe alle uren die bezuinigd moeten worden in begin 2015 automatisch al zouden verdwijnen. Op de laatste pagina wordt verder gesteld dat flexibiliteit en interne mobiliteit bevorderd moeten worden.

Statistieken over de resultaten van het onderwijs

Kwantitatieve beschrijving van het onderwijs.

Overig (tijdelijk offline)

UPDATE: dit bestand is tijdelijk offline gehaald nadat wij er terecht op zijn gewezen dat het te veel persoonlijke details bevat

Overige documenten samengevoegd.

Op de tweede pagina, ad 3, word een situatie beschreven waarin geen vast contract wordt verstrekt, puur omdat dit de flexibiliteit tegen gaat, terwijl de functie en de uren wél binnen de kaderstelling vallen. Op pagina 3, onderaan, wordt aangegeven dat “de decaan stelt beleid vast; waarom niet de directeurs COH en GSH?” Op pagina 4, onderaan, wordt aangegeven dat het daadwerkelijk om een reorganisatie gaat en dat er juristen bij betrokken moeten zijn. Op pagina 7 is een memo te vinden over de reductie in keuze-aanbod CoH.